İT Konsultinq

Rahat iş sxemi. Şəxsi menecer, sizin layihənizin  konsaltinqini həyata keçirən şəxs hər zaman yaranan məsələləri müzakirə etməyə, onların həllinin optimal variantını təklif etməyə, onların yerinə yetirilmə müddətinə və dəyərinə görə qiymət verməyə hazırdır.

Konsaltinq kimi xidmətlərin təminatlı keyfiyyəti. Sizin sistemin bütün modifikasiyaları mütləq bizim test təchizatında testləşdirmə və sınaq reysindən keçirlər, və ancaq sonra "canlı" sistemə quraşdırılırlar, hansından sonra ki, yenilənmiş sistemin təkrar testləşdirməsi keçirilir.
Minimum sadəliklər. Biz sizin biznesinizin işinin fasiləsizliyinin qayğısına qalırıq və sizin informasiya sistemlərinizin sutkanın 24 saatı və həftənin 7 günü, həmçinin yeni funsionalın quraşdırılmasında sistemin yenilənməsi zamanı səhvsiz işləməsi üçün bütün lazımi ölçüləri götürürük. İstifadəçilərin tamamilə ayrılmaması və ya mümkün minimal vaxt ərzində ayrılması zamanı bizdə sistemin "uçaraq" yenilənməsinin böyük təcrübəsi toplanmışdır.
Şəffaf qiymət siyasəti. Siz tapşırığın yerinə yetirilməsinin başlanmasına qədər təqribi göstərici alırsınız və qabaqcadan onun tətbiqinin iqtisadi məqsədəuyğunluğunu qiymətləndirə bilərsiniz. Çətin məqamlarda sizin konsaltinq sferasındakı şəxsi meneceriniz mütləq məsələnin həlli üçün alternativ variant təklif edəcək və optimal həllin seçilməsində sizə yardım edəcək.