Yanğın siqnalizasiya

Yanğın siqnalizasiyasının vasitələri yanğının ilkin mərhələdə aşkar edilməsi və yanğının yaranma vaxtı və məkanı haqqında həyəcan siqnalını ötürmək, və lazım olarsa avtomatik söndürmə və tüstüsovurma sisemlərinin işə salınmasıdır. Yanğın siqnalizasiyası yanğının ilkin əlamətlərinə (tüstü, istilik, alov) reaksiya verir. Yanğın mühafizə siqnalızasiyası isə özündə həm mühafizəni (qapı və ya pəncərənin açılması) həm də yanğına aid funksiyaları birləşdirir. Yanğın siqnalizasiyasının quraşdırılması aşağıdakılara əsaslanır:

  • Avtomatik (tüstü, istilik və kombinə edilmiş) yanğın xəbərvericiləri
  • Manual yanğın xəbərvericiləri