Telefon şəbəkəsi Mini ATS

Mərkəzləşdirilmiş telefon şəbəkəsi Lokal komputerler şəbəkəsi ilə paralel aparılır. Telefon şəbəkəsinin quraşdırılması ilə siz zənglərin mərkəzləşdirlimiş qəbulunu, yönləndirilməsini, personalın telefon xidmətinə nəzarət imkanların məhdudlaşdırılması və əksinə genişləndirilməsi, danışıqların hesablanılması və bir sıra başqa geniş imkanlar əldə etmiş olursunuz.
Biz ən müasir avadanlıqlarla müştərilərimizə müxtəlif ATS lər təklif edirik.