İT infrastrukturanın qurulması

İstənilən bir İş mərkəzi, Ofis, ticarət mərkəzi və ya anbarlarıni İt kommunikasiyasız təsəvvür etmək mkün deyil. İt infrastrukturuolmadan şirkətin harmonik və səmərəli iş ola bilməz. LAN (Local Area Network) bir ofis avadanlığı şəbəkəsi daxilində əlaqə yaratmaq və maksimum performance kompüter resursları təmin etməyə imkan verir. Məhz Biz müştərilərimizə korporativ şəbəkənin yüksək keyfiyyətli tikintisinə zəmanət veririk və onların iş imkanlarının maksimum yaxşılaşdıran İt infrastruktur təklif edirik. Şirkətimizə daxil olan sifarişlər mütəxəssislər tərəfindən  dəqiqliklə hesablandıqdan sonra Müştəriyə təklif hesabı açılır və qısa zamanda tələbə uygunlaşdırılmış layihə müştəriyə təqdim edilir. Müştərimizin istəklərinə iş prinsipinə və texniki imkanlar əsasında hazırlanan təklifdə müasir avadanlıqlar seçilir. Bəs korporativ şəbəkənin yaradılması Müştəriyə nə verir?
Korporativ şəbəkə vasitəsilə bütün istifadəçilərin kompüter və digər avadanlıq bir sistemdə cəmlənir, eyni avadanlıqdan şirkətin istənilən işçisinin istifadəsi, Vahid saxlanılanlar bazasının yaradılması, Maxsimum  sənədlərin Təhlükəsizliyini məhz  korporativ şəbəkə yaratmaqla asanlaşdırmış oluruq.